Islandijos Lietuviai * Litháar á Íslandi * Lituanians in Iceland

Ši grupė yra sukurta visiems lietuviams, gyvenantiem Islandijoje.

Reklaminiai post'ai bus trinami, nebent jus verslaujate Islandijoje, arba turite kažka, kas naudinga Islandijos Lietuvaičiams.

STRICTLY - All commercial posts will be deleted and the users - permanently banned.