KOLOA FAKATONGA ( Tu'uaki atu pe Fiema'u Koloa FkTonga )

'Oku ngofua ki he taha kotoape ke post atu 'o tu'uaki ha'ane Koloa FkTonga pe post atu 'o fiema'u ke fktau ha Koloa Fktonga pe ko ha koloa pe 'oku ke loto ke fktau pe tu'uaki atu. Pea kuopau ke tauhi 'a e fale ni ke molumalu pea mo melino ko e fehuluhulufi 'a e anga 'o 'etau nofo. Ke kei Tonga pe 'a Tonga 'o laui kuonga pea ta'engata. Ko e lotu pe 'eta mata'i koloa. 'Ofa atu ki he Tonga kotoape.