Ruang Iklan Mafraq, Jordan

Ruang ikaln Mafraq, Jordan ialah group pengikalanan barangan jualan, perkhidmatan dan lain-lain bagi penuntut di Universiti Al-alBayt Jordan secara khusus dan penuntut di universiti lain di Jordan secara umum.

Admin hanya akan menerima penyertaan kepada warga Jordan dan penuntutnya SAHAJA. sebarang permohonan dari selainnya akan ditolak. terima kasih


SYARAT-SYARAT BERURUS NIAGA DI RUANG IKLAN MAFRAQ, JORDAN

1.meletakkan harga asas bagi setiap item yang ingin dijual. sila nyatakan jika barang boleh 'nego' atau 'pm', jika harga boleh dimurahkan.

2.menyatakan kondisi barang secara terperinci samada baru atau bekas pakai. sekiranya barang bekas pakai, sila sertakan pratus kondisi barang. contoh 5/10

3.menyertakan gambar barangan yang ingin dijual secara jelas.

4.nyatakan spesifikasi barang jikalau ada.

5.sebarang pengikalanan yang tidak mengikut syarat yang telah ditetapkan akan didelete serta merta tanpa notis pemberitahuan terlebih dahulu.

6.para peniaga diminta untuk memadam iklan barangan yang telah habis atau laku dijual untuk memudahkan peniaga dan pembeli melihat item yang sedia ada.


Firman Allah :
Wahai orang yg beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yg berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu” (QS. An Nisa 4 : 29