Job Opportunities for Myanmar Engineers

နည္းပညာေက်ာင္းသူ / သားမ်ားအားလံုး၊ Engineering အလုပ္နဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္း
ေၾကာင္းျပဳခ်င္တဲ့သူမ်ားအားလံုးအတြက္
Engineering နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တစ္စုတစ္စည္းတည္း ေလ့လာသိရွိနိုင္ေစရန္
ေ၀မွ်ေပးမည့္ေနရာေလးျဖစ္ပါတယ္။မည္သူမဆိုလြတ္လပ္စြာျပန္လည္မွ်ေ၀
နိုင္သလို မိမိတို႔သိရွိထားတဲ့ Engineering နဲ႔ပတ္သက္တဲ့အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း သည္ေနရာေလးကေနတစ္ဆင့္
တစ္နိုင္ငံလံုးရွိ သင္တို႔၏သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္းမ်ားထံ လြယ့္လင့္တစ္ကူ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာၾကားေပးနိုင္ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္။ ။အဖြဲ႔၀င္မ်ားအားလံုးသည္ page name ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ
post မ်ားကိုသာတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ Page ႏွင့္မသက္ဆိုင္သည္မ်ားကို
တင္ပါက ထုိpost မ်ားကိုပယ္ဖ်က္သြားမည္ျဖစ္သည္ကို သေဘာတူျပီးျဖစ္ပါသည္။https://www.facebook.com/groups/200938736724794/