" NGAAHI TALA 'O TONGA ":=talatupu'a,fanaga,ta'anga,hohoko,vahe2 tokateline

Kainga oku ou ki'i fkmanatu atu pe ,ke fkmama'o 'aupito e fkanga'i ha post pe comment 'o ha taha ,tuku kehe kapau oku ne tukuhifo 'e ia ha ngeia 'o ha tokotaha pe tukuhifo ha ngeia 'o ha kolo pe famili ,,,ka ko hono fkkatoa ,mou fiefia i ho'o mou kau mai ki he feohi po fananga ni :---- manatu'i ko ho'o lea ta'etaau pe ko hono tuku ia koe ki tu'a mei he feohi'anga ni ,,,,,amanaki pe te mou hounga'ia he ki'i fkhemata atu ,tu'a'ofa eiki S.P.K