!! सुदुर पच्चिम दार्चुला डडेल्धुरा बैतडी देउडा गीत !!

अस्मिता लुटन्याकि रजाइ अस्मिता लुटन्याकि रजाई माफ़ी भयो सजाई
पीड़ित चेली रुन लागि नेपाल आमा लजाई
पापी घुम्दा छाती खोली पीड़ित चेली कजाइ
गजब को फैसला भयो दोषी तीर बचाई गरीब की चेली पूजा खुबै जेहेनदार
पढ़ाई नी अब्बल आउन्या भौतै इमान्दार
ज़ैल पन फस्टै आउन्या छात्रबृति पाउन्या
अनुषाशीत लगनसील पड़नानी मन लाउन्या
एस एल सी दिनाकि आईछ पाटन बजार
एई चेलिनी पणी गयो पापिको नजर
की
गेस पेपर लयौनाकि लागि दोकान पुगिछ
घामको मैना तीर्खा लागि गलो लै सुकिछ
साउजिकी मागेर पानी घटघट पियो छ
लठ्याइदिन्या दबाई मिसाइ पापिले दियो छ
चक्कर लागि वाक् वाक् भयो बाथ रूम तीर गैछ
दुइ जना पापिको ठूलै साजिस चल्या रैछ
एक रैछ सागर भट्ट एक अमर अवश्थि
अस्मिता लुट्यो छ कठै सारी दियो सास्ती
मरी गै भनेर फाल्यो तर बाचि गैछ
कति दिन ता त्यों बिचारी अस्पताल रैछ
दुइ तिन मैना सम्म तसि पागल जसी भैछ
एक सस्थाले सात दिनाले अदालत मा गैछ
गरीब की चेली कठै पैसा पानी छैन
गाउ समाज रे कानून पन दुःख सुन्न्या कोई छैन
मद्दत अन्न रक्षा नेपाल जब अघि आयो
तेइ चेलिले मुद्दा लड़न्या साहस सम्म पायो
एक साल पछि एई मुद्दाको फैसला लै आयो
तेरह तेरह सालको झेल अपराधी ले पायो
पचास पचास हजार रुप्प्या जरीवाना भयो
पीड़ित चेलीको मन थोक्काई सान्त भयो
अपराधी छया पैसा वाला पुँराबेदन गरयो
फैसला उलटयायो यात क्याप जाल साज परयो
रमेश प्रसाद राजभंडारी नर बहादुर साही
न्यायाधीस हुन न्याय दिन्या क्या भन्नु यीनु लाइ
निर्दोस भनी बरी अरयो दोषी पापिष्ट लाइ
छाती फुलाई हिट्न लाग्या पाटन बाजार आई
नाना तिना कारण धेकाइ फैसला अरयोछ्
पैलिको फैसला पुरयाइ उलट फेर गरयो छ
यो खबर सुनेर पूजा सारै दुखी भैछ
तमी सबै आफुइ भन क्या यो कुणा सैछ
पापिष्ट ले मुक्ति पाउनु पीड़ित ले दुःख पाउनु
निको होकी फुच्चो होकी सबुइले हो राउनु
धन्य हो बीर चेली पूजा खुली अघि आउनु
पापी रे बेईमान तीर ठुलो धक्का लाउनु
सबै लागू एई चेलिले पड्यो न्याय पाउनु
मद्दत अन्न आवाज उठाई सबै अघि आउनु
पीड़ित ले आवाज उठाई अन्न्याय बिरुद्द
तमी हामी सबै जना होइझाउ हो आबद्द
बिद्यार्थी उठ्याका ऐल न्याय दिलाऊँ भनि
गाउ गाउ बाट सबै लागू तमी हामी पनी
समाज मा तिरस्कार अरु एसा पापी कन
अगाडी आउ आवाज उठाऊ दीदी बैनी पन
जा बाट जसरी हुन्छ सबै जना लागू
पीड़ित चेली रुनलाग्याकि अब न्याय मागु
आज भयो एक चेलिकि भोल अरुइ होला
यसरी अन्न्याय भया झन झन अपराध होला
पूजाले एक खुला पत्र मंत्री तीर लेख्यो
कान्तिपुर ले छापी दियो दुनियाले धेक्यो
सर्बोच्च मा पुग्यो अरे मुद्दा पुग्न तर
अपराधी ठाटले बस्ता अझै आफ्ना घर
कई बेला भाग्दा छन काँप एसा को क्या भर
दोषी झन्ना भागी भन्न्या लाग्यो अब डर
फैसला आउना होइ पैला काई तीर भागन्ना
क्या अन्नू हो उई पछि ता इण्डिया लागन्ना
कानून ले रे प्रशासनले जान्नु पडन्या कुणा
फैसलाले क्या अन्नू हो भाग्या पछि पूणा
ऐल बाटै तीनू तीर छोप्नु पडन्या भयो
नत्र पछि फैसलाको अर्थ नै क्या रयो
पापिष्ट ले पापको फल पाउनुइ पड्यो अब
आवाज उठाऊ न्याय की लाइ तमी हामी सब
एसा अपराध बंद हन्ना समाज नी तब
अपराधी डराउन्ना पछि यिनु जसा सब