ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ)

Νότης Μαριάς: «Αντιμνημονιακοί Πολίτες»
Ποιοι είναι και τι θέλουν
Οι «Αντιμνημονιακοί Πολίτες» είναι ένα πολιτικό κίνημα το οποίο γεννήθηκε μέσα από τους κοινωνικούς. αγώνες ενάντια στο Μνημόνιο και στην τρόικα, και αγωνίζεται για μια κοινωνία δίκαιη, με επίκεντρο τον άνθρωπο. Για την αποκατάσταση των πολιτισμικών αξιών και της αξιοπρέ¬πειας των Ελλήνων.
Τα μέλη του κινήματός μας αγωνίστηκαν με συνέπεια μέσα από τις γραμμές της Πρωτοβουλίας Αυτοοργάνωσης Πολιτών Ενάντια στο Μνημόνιο. Πρωτοστάτησαν στις συλλογικές δράσεις που οργανώθηκαν στις πλατείες και στις γειτονιές των πόλεων της πατρίδας μας, στους χώρους δουλειάς και στα πανεπιστήμια.
Στο κίνημά μας δεν έχουν θέση όσοι πριν την 7-3-2012, ημέρα ίδρυσης των Αντιμνημονιακών Πολιτών διετέλεσαν υπουργοί, βουλευτές, γενικοί γραμματείς υπουργείων, διορισμένοι περιφερειάρχες ή νομάρχες καθώς επίσης οι εν ενεργεία μνημονιακοί υπουργοί και όσοι βουλευτές ψήφισαν μνημόνια. Για να μπουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας ο παλιός πολιτικός κόσμος, η κομματοκρατία και η ρουσφετολογία.

Αυτοοργάνωση – Κληρωτή Δημοκρατία
Σε αντίθεση με άλλες προσπάθειες, το εγχείρημα των «Αντιμνημονιακών Πολιτών» ξεκινά από τα κάτω και στηρίζεται στην αυτοοργάνωση και στην άμεση Δημοκρατία. Η διαδικασία οργανωτικής συγκρότησης των «Αντιμνημονιακών Πολιτών», οι οποίοι, σημειωτέον, ως πολιτικό κίνημα συμμετείχαν στις διπλές βουλευτικές εκλογές του 2012 συνεργαζόμενοι με τους Ανεξάρτητους Έλληνες, ξεκινά από την περιφέρεια προς το κέντρο. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκαν ήδη ανοιχτές γενικές συνελεύσεις σε αρκετές πόλεις και περιφερειακές συναντήσεις, στις οποίες εγκρίθηκε η ιδρυτική μας διακήρυξη. Έως ότου συγκροτηθούν και εκλεγούν τα όργανα του πολιτικού μας κινήματος, οι περιφερειακές συναντήσεις και οι σχετικές γενικές συνελεύσεις των πόλεων με αποφάσεις τους επέλεξαν και ανέθεσαν την πολιτική και οργανωτική ευθύνη για τη λειτουργία του κινήματός μας στον πρόεδρο και στη δωδεκαμελή Διοικούσα Επιτροπή.
Θα ακολουθήσει η διοργάνωση συνεδρίου τόσο για την έγκριση του καταστατικού και του προγράμματος του κινήματος όσο και για την εκλογή οργάνων. Είναι, πάντως, χαρακτηριστικό ότι τουλάχιστον το ένα δεύτερο των μελών των οργάνων του κινήματός μας θα προκύψει μέσα από διαδικασία κλήρωσης, στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα μέλη του, εφόσον, φυσικά, το επιθυμούν. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιούνται στην πράξη οι αρχές της κληρωτής Δημοκρατίας και δημιουργείται ένα πολιτικό κίνημα ανοιχτό στην κοινωνία.

Οργανωτικές αρχές
Οι βασικές οργανωτικές αρχές του πολιτικού κινήματος «Αντιμνημονιακοί Πολίτες» πηγάζουν από τις αρχές της άμεσης Δημοκρατίας και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. Συμπληρώνονται δε κατά σειρά από τις παρακάτω αρχές:
1. της κληρωτής Δημοκρατίας,
2. της αιρετής και ανακλητής αντιπροσώπευσης και
3. της επικουρικότητας.