Alaskan Club Thailand (อลาสกันคลับไทยแลนด์)

คลับสำหรับ สุนัขพันธุ์อลาสกัน
ทางคลับได้มีการ ทำหมายเลขประจำตัวสุนัข ให้กับสมาชิคที่สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม และคลับเป็นพื้นที่ในการแชร์รูป และ ความรู้ในการเลี้ยงดูสุนัข
ไม่อนุญาติให้โพส ซื้อ-ขาย โดยเด็ดขาด