Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Με κατευθύνσεις: 1) Διοίκηση Επιχειρήσεων 2)Πληροφοριακά Συστήματα 3) Marketing )
Παράρτημα Αγίου Νικολάου
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
ΤΕΙ Κρήτης