‫lawyers-حقوقی ها‬

گروه lawyers-حقوقی ها پایگاهیست برای گرد هم آمدن حقوقدانانی که عاشقانه تشنه ی آموختن و دانستن اند.

رشته ی حقوق بدون مباحثه کردن وجود واقعی نمی یابد لذا نیاز به مباحثه برای درک و فهم مبانی حقوقی نیازیست اساسی.
در میان مباحثات ، به نظر مباحثه ی مکتوب از ارزش بالاتری نسبت به سایر اَشکال آن برخوردار است ،چراکه پس از ثبت نظر و دلایل و مواضع مطروحه ی طرفین بحث ، آن مواضع از سوی ایشان قابل انکار نیست و بدین جهت چنین شیوه ای در مباحثات باعث استحکام بحث و روشن تر بودن تکلیف طرفین مباحث در پیگیری دلایل و استدلالات خود خواهد بود!
همچنین دست بردن به قلم و نگارش تفکرات نیز هنریست که یقییناً با تکرار آن قوت و جلا می یابد و این گروه که مملو از حقوقدانان فرهیخته می باشد این امکان را می دهد تا با قرار دادن نظرات خود در بوته ی آزمایش و نقد سایرین ، نسبت به نقائص احتمالی استدلالات و شیوه های مباحثه گری و... خود آگاه شده و در برطرف نمودن آن ها گام برداشت.

در «حقوقی ها» سعی بر آن خواهد بود که در عین روابط صمیمانه با هم گروهی ها و حفظ احترام و شان همه ی دوستان عضو ، مباحث تخصصی حقوق در نهایت جدیت پیگیری شود.

قوانین:
حقوقی ها ، گروه تخصصی و صرفاً حقوقی است لذا می بایست سعی بر عدم درج پست های غیر مرتبط در گروه نمود و در همین راستا و برای آن که تکلیف گروه با خودش و هدف وجودی اش روشن باشد و بدانیم که برای چه کاری در گروه حقوقی ها گرد هم جمع گشته ایم و نیز برای جلوگیری از پرخاش های سیاسی بین اعضا و احترام به تمام سلایق و احتراز از هرگونه حاشیه پردازی ، درج مباحث غیر حقوقی و خصوصاً سیاسی تنها با رویکرد بررسی حقوقی آن امکان پذیر خواهد بود و در غیر این صورت با ورود به عرصه ی سیاست و... ، نظرات و یا پست های سیاسی از صفحه حذف می گردد.