Aalto-yliopiston tutorit 2012 - Tutors of Aalto University 2012

Kaikille Aallon tutoreille suunnattu ryhmä, jossa tutorit voivat sopia yhteistyöstä ja vaihtaa ideoita.

Facebook group for tutors in Aalto so they can cooperate and exchange ideas.