CLC - K41

Nhóm này được tạo ra nhằm mục đích để các bạn Học trong Chương t...rình Chất Lượng Cao Khóa 41 cùng trao đổi giao lưu, giúp đỡ nhau trong phong trào học tập, cũng như post bài tập , đề thi các môn để cùng trau dồi kiến thức thêm. Vì Chương trình CLC và chương trình Đại Cương không đồng bộ trong việc giảng dạy nên mình nghĩ khi lập nhóm ra, sẽ có thể mang đến một phần lợi ích đến cho mọi người.