ไม้ประดับ เมล็ดพันธุ์ไม้ประดับ

ห้องนี้ ขอเป็นห้องส่วนตัวสักห้อง นะคะ สมาชิกสามารถโพสรูปโชว์ ไม้ที่เพาะขึ้นมาได้ ค่ะ แต่หากจะลงจำหน่าย รบกวน ลงที่ห้องตลาดนัด คะ ขอเป็นห้องส่วนตัวสักห้องคะ นา........ขอ ยกเว้น สักห้องเต๊อะ