EPS - TOPIK KOREA - VIETNAM

Cập nhật tỷ giá lúc 9:40 ngày 16/12/2014
USD/KRW: 1,098.30krw/1usd
USD/VND:21,360.00vnd/1usd
Nhằm tạo điều kiện cho các thương nhân buôn bán tại Hàn Quốc đang cần tiền won khi chuyển tiền từ Việt Nam sang Hàn Quốc qua hệ thống của chúng tôi, khách hàng sẽ được miễn 100% phí chuyển tiền.
Liên hệ :010-2534-6877 hoặc 0985-130-024 để được tư vấn cụ thể
Kakao ID: moneytransfer