Åsane Seahawks Seniorfootball 2014

Målsetning våren 2014 er oppnådd. Nye mål setter vi sammen på spillermøte i morgen 8 august kl 20.00 på Rolland :) Åpent for aktive spillere, trenere og støtteapparat, og de som ønsker å bli en del av dette :)

Gruppen er lukket og kun tilgjengelig for utøvere, trenere og støttepersonell. Øvrige henvises til fansiden www.facebook.com/aasaneseahawks