A.S. Roma Thailand Fanclub

ตารางการแข่งขันที่เหลือของทีม
http://www.asroma.it/en/schedule_results/schedule.html

กติกาการกลุ่ม ก่อตั้ง 5 กุมภาพันธ์ 2012
1.ห้ามพูดคำหยาบ
2.ห้ามแขวะทีมอื่น