‫جاده دو طرفه دختر و بچه iran & afg‬

:-*خوش امدید دوستای گلم:-*
از شما چند خواهش کوچک دارم.
۱. پست های سکسی نزارین اگه ن=بلاک میشین.
۲.در پست ها حرفهای بی جا نزنین اگه ن=بلاک میشین.
۳.دوستای خودتونو ادد کنید.
امیدوارم گروه سر پا کنید با فعالیت های زیادتان.:-*