Nhóm những người dù thế nào đi nữa cũng luôn yêu thích Fernando Torres

Đây là hội thích T9 nên mình mong rằng mọi người khi bình luận thì dù thế nào cũng không được anti anh ấy,phải cùng góp sức xây dựng hội vững mạnh hơn nữa.hì hì