Hà Nội - 4T

Group dành riêng cho nhóm Hà Nội - 4T. Giao lưu, chia sẻ ý tưởng kinh doanh.

4T : TÂM - TẦM - TÀI - TÍN

Hà Nội - 4T là tập hợp các bạn trẻ có đủ bốn tố chất TÂM -TẦM -TÀI -TÍN lại thành 1 nhóm, mỗi người 1 thế mạnh, sau đó vạch kế hoạch và định hướng cho nhóm cùng nghiên cứu triển khai kế hoạch, sau mỗi 1 cá nhân sẽ đảm nhiệm 1 dự án, khi đã đủ kiến thức và kinh nghiệm, bảo vệ được phương án thực thi trước hội đồng của nhóm. khi đó chính thức được thông qua thực hiện dự án.

Kế hoạch phát triển: Sau khoảng 1 năm tụ họp mỗi thành viên trong nhóm sẽ đủ khả năng để mỗi người thực thi 1 dự án về 1 mảng nào đó ( giống như giám đốc 1 chi nhánh tự vạch kế hoạch, chủ động tuyển dụng, tìm kiếm đầu vào, điều hành phát triển chi nhánh theo dự án đề ra )

sự nối kết này mình nghĩ nếu cùng chung 1 hoài bão 1 ước mơ lớn sau 1-2 năm có thể từ 1 nhóm các bạn trẻ chưa 1 tấc sắt trong tay, cũng có thể làm lên 1 group hoặc 1 tập đoàn lớn trong tương lai

về định hướng, đường đi, chia sẻ kinh nghiệm, tạo điều kiện trải nghiệm cho các bạn vào thực tế, mình sẽ giúp đỡ các bạn hết khả năng

Bạn trẻ nào thấy mình có 4T + hoài bão thích chia sẻ học hỏi từ những người tượng tự thì để lại thông tin

thân ái !

NGUYỄN VĂN DŨNG

NỘI QUY CỦA NHÓM:

Mục tiêu của nhóm là mục đích thảo luận, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, và đặc biệt là chất lượng các thành viên của nhóm. Do đó, yêu cầu nội dung các bài viết mang tính xây dựng, hạn chế quảng cáo, spam hoặc comment gây mất đoàn kết nội bộ, tiêu cực, bảo thủ ảnh hưởng đến tinh thần tích cực của anh em