NEPAL THAKURI - 'ठकुरी'

यो गुर्प मा 'ठकुरी' लाइ मात्र पर्बेस
_____________________________
ठकुरी हरुको भाषा र संस्क्रिती को संरक्षण गरौं, सम्पूर्ण ठकुरी एक जुट भई, हात मा हात मिलाई अगाडि बढौँ !

दर्शन !!
NEPAL THAKURI - 'ठकुरी" समपुर्ण ठकुरी युवा-युवती ज्यु हरु बाट सल्लाह, सुझाब तथा अन्य सहयोग को 'NEPAL THAKURI'- 'ठकुरी ले आशा लिएका छौं! धन्यवाद !!

( यो ठकुरी हरुको संजाल भएको हुनाले यस NEPAL THAKURI - 'ठकुरी' ग्रुप मा 'ठकुरी' लाई मात्र समाबेस गरिने छ, यस ग्रुप मा मा सदस्स्य बन्न को लागी हजुरहरु 'ठकुरी' को कुनै पनि परिचय वा ID देखिएको हुनु पर्ने छ अन्यथा कुनै पनि परिचय वा ID न देखिएमा NEPAL THAKURI - 'ठकुरी' मा याहाहरु को अनुरोध लाई सुइकार गरिने छैन। धन्यबाद )