Různé přivýdělky a reklamy

Nedávejte sem prosím porno , půjčky , spamy a jiné podvody , ned...ávejte sem každou hodinu stejný inzerát , jinak budete vyhozeni ze skupiny bez varování . Děkuji , že se tady chováte slušně. ZÁKAZ dávání inzerátu do komentáře jiným lidem !!!