Техникум по електроника "В.И.Ленин" - випуск 1987

Да си припомним нашият клас (12а):
№ 1 Албена .............
№ 2 Александър Жабленски
№ 3 Атанас Казаков
№ 4 Борислав Павлов
№ 5 Валентин Тошев
№ 6 Валентин Маринов
№ 7 Василий Игор Занкевич
№ 8 Вяра Божинова
№ 9 Геновева......
№ 10 Гергана Барарева
№ 11 Даниела Власакова
№ 12 Едуард Казаков
№ 13 ........
№ 14 Елеонора Ангелкова
№ 15 Елза Лилова
№ 16 Ивайло Матеев
№ 17 Ивайло Шишеджиев
№ 18 Иванко.........
№ 19 Мариан Райков
№ 20 Мариана......
№ 21 Мария Лилова
№ 22 Михайл....
№ 23 Николай....
№ 24 Нели Пеева
№ 25 Силвия....
№ 26 Сийка Танкова
№ 27 Стоян
№ 28 Христо Барарев
№ 29 Христо Божков
№ 30 Христофор Арсов
№ 31 Юлиана Велева
№ 32 Юлиан Бонев
Сигурно има липсващи имена от този списък, за което моля да бъда извинена! Все пак са минали повече от 25 години!
Ако някой не си вижда името - нека го добави.