(KKY) KIRIBATI KIRIKIRIROA YOUTH

Ngaia karaki ngkami te youth . see i was so bored i created all of yous a group . feel free to invite anyone that i forgot . :) xo (MATTY WROTE THIS) !
yhp yhp! hehe


Kaain te taibora nte roro n rikirake(K.K.Y)
Te beretitenti - Tetoati Kabwea
Te 2 beretitenti - Bineati Teriuea aka (BIBI)
Te tia koroboki - Riina Kabewa
Te tia mane - Tiiua Nooti
Te Bureitiman - Nathan Totene aka (NEIF)

Minita's & Sports Committee
-Maeuea T
-Baretoka
-Rereiti
-Moote
-Gerry(Tieeri)
-Kautoa aka (KAUZ)
-Taie(ieie) hahaha

Taan kangare
-Tierati ha ha ha
-Willy Tawerio

(gkana iai ae imaninga ao kmwa taiaoka nba n kaongoai kee?) kam rpa :)