AEON DELIGHT's ANGELs

Hôm nay ăn gì? Đó là những gì bạn thấy ở hình bên dưới!
.
.
.
.
.
. .
.
.
Có nên không nếu Thủ quỹ đề xuất rằng, 4 ngày trong tuần mình ăn tráng miệng nhẹ nhàng thôi, để dành 2 ngày cuối tuần chúng ta sẽ được ăn ngon một chút???