Jual Beli Mudah Petra Jaya Kuching

Group ini ditubuhkan untuk sesiapa sahaja yang ingin menjual atau menukar barang2 terpakai.Amaran:jangan Barang curi