Nhóm hướng dẫn viên RTC Vietnam

Thông báo lịch dự án đào tạo sinh viên làm hướng dẫn viên: 07/06: Hạn cuối nhận hồ sơ đăng ký
09/06: Thông báo danh sách được vào vòng phỏng vấn
11-12/06: Phỏng vấn tuyển chọn 15 học viên
14-19/06: Tham gia đào tạo trên tour cùng chuyên gia trong và ngoài nước
24/06: Kiểm tra chất lượng
27/06: Gặp mặt các công ty thành viên trong RTC và cấp bằng chứng nhận Những bạn sinh viên trải qua khóa đào tạo và được cấp bằng sẽ được tạo cơ hội việc làm tại các công ty thành viên RTC và được RTC hỗ trợ trong việc tiếp cận các nguồn việc làm liên quan đến nội dung đào tạo sau khóa học. VÀ TẤT CẢ HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ!! Còn chần chừ gì nữa mà không đăng ký đi thôi các bạn sinh viên ơi!