Canon Tiên sơn

Ngày thành lập nhóm 22.05.2012
♥ ♥ là nơi hội tụ của các dân chơi đang làm và đã từng làm tại Canon .
Là nơi chém gió ...
Tôi ♥ Canon ...
...
Admin: Cá Rô Ron
Hoàng Hưng