Israeli Yorkshire Terrier's Group - קבוצת יורקשייר טרייר ישראל

מטרותיה של קבוצה זו הם :
- לאחד , להפגיש ולהכיר בין בעליהם של כלבי היורקשייר טרייר בישראל.
-לשתף כל נושא מעניין הקשור לגזע היורקשייר טרייר.
-לחלוק מידע בדבר גידול וחינוך של הכלבים.
-לשתף תמונות וחוויות עם הגזע המופלא הזה.
-לחלוק כל מידע על מפגשים , אירועים ותערוכות.
* בקבוצה זו אין חשיבות או העדפה לבית גידול מסויים.
* נשמח לצרף לקבוצה כל מי שמעוניין ומתעניין בכלבי היורקשייר.
* נבקש להימנע מלפרסם המלטות שלא אושרו ע"י ההי"ל ולהורים לא מתועדים, ובקשות שידוך.
* הייעוץ והדברים הנכתבים בקבוצה הינם בגדר המלצות של חברי או מנהלי הקבוצה , על כל חבר לפעול על פי שיקול דעתו בנוגע לטיפול , ריפוי וגידול של כלבו ואין הנכתב בקבוצה מהווה תחליף לייעוץ מקצועי עם בעל מקצוע כגון וטרינר או מאלף מוסמך.

מנהלי הקבוצה.
Hila Shmool Katz
Ron Jerasi


Israeli Yorkshire Terriers club.
Your are welcome to join the club, to share photos and to tell us about your Yorky.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Yorkshire_terrier