Elandskop youth

Lelikhaya elami, Elakho, Elethu sonke, inhloso yalo ukubonisana siyintsha, nokuthuthukisana, sikhumbuzane nokuthi inhlonipho iyona ehamba phambili. Uma ufuna ukubuza noma yini unga inbox Nkosinathi gqekez'ijongosi Ntshangase, Mondli Leshandi's Zondi, Samkelisiwe Joy Nyandu....Nxele