[KR] Cookie Run - Kakao

เขาสร้างกลุ่มขึ้นมา ให้เล่นด้วยความบริสุทธ์ ด้วยความสามารถของตนเอง มีปัญหาสอบถามแลกเปลี่ยนความรู้กัน ใคร ขาย-ชื้อ ปั๊ม+ปลด+โกง ก่อกวน อย่าเข้ามา ไม่ต้อนรับ เข้าใจตามนี้นะครับ