Free Aung San Suu Kyi NOW!

Nok er nok! Denne gruppa er til for å vise at folk bryr seg. Meld deg inn, stå som medlem og når gruppen er stor nok sender jeg en mail til Utenriksdepartementet med krav om at Norge begynner jobben med å få Aung San Suu Kyi frigitt. Så lenge ingen land stiller krav om at hun må settes fri vil det heller ikke skje noe.


PS: Inviter alle du tror kan være enig med meg.

Mvh

Gaute Smestad Pedersen


Enough is enough! This group is created to show the world that people care. Join the group, be a member and when the group is big enough I will send a mail to the norwegian minister of foreign affairs, demanding that Norway starts the job pursuing Aung San Suu Kyi's freedom. Until countries start demanding this woman's release nothing will happen!

PS: Invite anyone you think agrees with this cause!

With love and respect


Gaute Smestad Pedersen