Jesus of Nazareth Parish Youth Ministry

Vision:
Kami, ang mga kabataan sa parokya ng Jesus of Nazareth ng Diyosis ng Novaliches, na naglalakbay at naglilingkod nang may kagalakan, ay tinawag, pinagbuklod at itinalagang buhay na saksi na may malalim na pananampalataya kay Kristo, sa tulong at gabay ni Inang Maria, tungo sa kaganapan ng buhay.

Mission:
Sa patnubay ng Banal na Espiritu, itinataya namin ang aming mga sarili na ipagpatuloy ang misyon ni Kristo na maipadama ang pagmamahal ng Diyos sa Kabataan.
Isasakatuparan naming ito sa pamamagitan ng:

-Paglapit ng Simbahan sa Kabataan at
pagtugon sa kanilang damang
pangangailangan.
-Pagpapalakas at paghuhubog sa mga
Kabataang-Lingkod.
-Pagpapahalaga sa pamilya at
-Pakikibahagi sa pagbuo ng mapayapa at
maunlad na lipunan