I-kiribati

Tabekarake Abam ae 'KIRIBATI' Ieta ao Kakamena Imoam n Tai Nako!

'KIRIBATI', Abaia ara Bakatibu Ngkoa, Ngkai ao ain Taai Aika ana Roko!

♥"KIRIBATI"♥