Iran Aviation Shots

1-طبق قانون شما باید مالک عکسی باشید که ارسال می کنید...
2-برای جلوگیری از سوءاستفاده باید روی عکس نام خود را درج کنید.
3-حتی الامکان باید عکس از پرنده های ایرانی باشد.
4-پرسش و پاسخ به صورت پست مجزا نخواهیم داشت.اگر سوالی مرتبط با عکسی هست
در قسمت کامنت مطرح کنید.
5-هرگونه تبلیغی در این گروه ممنوع هست و کاربر خاطی لغو عضویت خواهد شد.
6-با هر گونه توهین برخورد خواهد شد و کاربران خاطی لغو عضویت خواهند شد.
7-از ارسال لینک عکس در گروه خودداری کنید.
8- از ایجاد آلبوم اختصاصی در گروه خوداری کنید.
9-هر کاربر در هر روز مجاز به ارسال حداکثر 3 تصویر می باشد.

دوستانی که قوانین رو رعایت نمی کنن.بار اول پست های ایشان پاک خواهد شد...
و در صورت تکرار گروه را ترک خواهند کرد...