‫دختر پسرهاى ٤٢٠ افغان‬

مخلص همه ی اونایی که چراغ رفاقتشون همیشه برای ما نفت داره !❤