Hội Fan Cuồng Nhiệt Ronaldo vs CLB Real Madrid Tại Việt Nam

Real Madrid - Nơi tình yêu là mãi mãi
Một số nội quy của gr
1: Gr đề cao quyền bình đẳng trong toàn thành viên và các AD

2: Các thành viên không được đăng bài trái pháp luật ,phản động,hay mang nội dung không lành mạnh . Nếu vi phạm bài sẽ bị xóa không báo trước , và nếu tái phạm sẽ bị kick ra khỏi nhóm

3: Các bài đăng phải mang tính chính xác cao .

4 : Các ad xử lí mọi việc trên nguyên tắc công bằng

5 : Thành viên không đc phát ngôn cư xử thiếu văn hóa với fan real của mình và các fan khác - nếu họ có nhu cầu giao lưu

6 : Các thành viên có quyền gop ý về hoạt động của các AD

7 : Ngoài các bài đăng về real , bqt sẽ tổ chức giải trí giao lưu giữa các thành viên . khi thành viên đông hơn thỳ quy mô tổ chức sẽ lớn hơn

8: Các thành viên không đc thêm các anti fan khác vào nếu có mục đích gây rối . có việc j thành viên ấy sẽ chịu trách nhiệm


Tổ chức nào cũng phải có nội quy riêng
Hala madrid !!! Tất cả vì 1 GĐ madridsta lớn mạnh .hy vọng các thành viên chấp nhận nhưng quy định nhỏ trên .
WE ARE MADRIDISTA