АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА

АЖИЛ ОЛГОГЧ, АЖИЛТАЙ БОЛОХЫГ ХҮССЭН ХЭН БҮХЭН НЭГДЭЭРЭЙ. ТАНД АМЖИЛТ ХҮСЭЕ.