Ledige Sjåfør.

Her kan en for høre seg angående jobb, via kjente og ukjente...

Hvor i fra du vil ha jobb.
Hjemme kjøring eller lang kjøring.

Også når en har fot det en ønsket seg og ikke trenger anonnongsen om en fjerner den eller sier det så den er klar over om den fikk jobb eler fort satt trenger hjelp.