Alumni Petronasian-UUM

Kumpulan ini adalah khas kepada bekas2 student UUM yang mendiami Kolej Kediaman Petronas. Dengan wujudnya kumpulan ini dapatlah kiranya ikatan yang pernah terjalin dieratkan kembali tidak mengira walau dimana kita berada.