Iranian Dar Holland

به نام خدایی که هر آنچه داریم از اوست..

سلام دوست عزیزم

هدف از ساخت این گروه، صحبت درباره ی آنچه که هست و نیست... (خدا، عشق، فلسفه، ادبیات، شعر، خیانت، تهی، مرگ، دوست داشتن، و... هرآنچه که لیاقت آدمهای خوب است)
قوانین که نه، یک سری خواهش ها دارم...
... از سیاست، از سکس، از توهین کردن به دیگران، از توهین کردن به خودتان و به عقاید دینی هر انسان، و هرآنچه که شما می دانید لازمه ی این گروه نیست... جدا خودداری کنید(خودتان عاقل هستید)
هر سوالی و هر جوابی را تا آنجا که زمان و جان بگذارد بی جواب نمی گذارم...
رک و بدون شوخی می گویم، هر کسی که لایق این گروه نباشد، حذف خواهد شد، و بخششی هم نخواهد داشت..
این گروه باید بهترین گروه باشد... پس آدمهای آن نیز به همین شکل، باید برترین باشند.

شاید تعداد افرادش به زیادی گروه های چند هزارتایی دیگر نباشد، اما همیشه لذتی که در کم بودن است در زیادی نیست...
علت دیگری این است که بتوان بر همگی مدیریت خوب داشت.


در صورتی که این توضیحات را می پذیرید، دعوت به پیوستن به گروه را کلیک کنید.

و در آخر در مورد مدیرت بگم که بهتره هر کسی مدیر خودش باشد !

توجه: در صورتی که می خواهید دوستان خوبتان را دعوت کنید، خواهش می کنم بهترین ها را انتخاب کنید...