Japan Bikes Way Super Market

Japan Bikes Way Super market [ Buy & Sell ]

ที่นี่ จะเป็นกลุ่มที่ เข้ามาซื้อ เข้ามาขาย ได้อย่างง่ายดาย ใครมีรถที่เป็นญี่ปุ่น ไม่ว่ารุ่นไหน ปีไหน สภาพไหน หรือกระทั่ง อะไหล่ รถ ได้ทั้งนั้น

เส้นทางของรถญี่ปุ่น คือ เส้นทางของพวกเรา ใครมองหารถ ใครอยากแบ่งปันรถ ซื้อ แลก ขาย ได้ทั้งนั้น

เพื่อนพี่น้อง สามารถ ลงขายได้อย่างอิสระ แต่มีข้อจำกัดแค่ว่า ขอให้เป็น รถญี่ปุ่นอย่างเดียว เท่านั้น

จะรถยนต์ ก้อไม่ห้าม จะมอเตอร์ไซต์ ก้อไม่มีปัญหา จะอะไหล่ ก้อจัดไป เปิดกว้าง

รถท่านใดน่าสนใจ รายการ Japan Bikes Way อาจจะนำรถของท่านช่วยขายออกรายการด้วย