Nord Estonia*EstLine CrewClub 1990-94 (NEECC 1990)

En personalklubb för tidigare anställda sjömän och ombordanställda på fartyget M/S Nord Estonia (Ex. Dana Regina) under svensk flagg för Rederi AB EstLine (N&T). Befälhavare Sten Lewander & Per Ringhagen. Klubbens målsättning är att verka för och säkerställa framtida möten/event/utflykter och happenings i den kamratliga anda och atmosfär som rådde ombord, på detta i alla stycken unika fartyg och linjetrad! Klubben ska även verka för att bilda en ideéll förening under hösten 2012 (Registreringsdatum hos Skatteverket i Uppsala 2012-11-29, Orgnr: 802469-1290 ) och där det eventuella finansiella överskottet ska gå till att arrangera minst ett möte/event per år. Hedersmedlemmar och befriade från ev medlemsavgifter är Sten Lewander, Per Ringhagen och Mats Lembäck.