Lao-dd (ກຸ່ມດີດີຂອງຄົນລາວ)

ສະບາຍດີເພື່ອນໆທຸກທ່ານ ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ກຸ່ມ Lao-dd (ກຸ່ມດີດີຂອງຄົນລາວ) ເປັນກຸ່ມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນດີດີຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂ່າວສານບ້ານເມືອງ, ບັນເທີງຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວກັບບ້ານເຮົາ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຫາວຽກ- ຫາງານ ສົ່ງເສີມໃຫ້ເພື່ອນໆທຸກຄົນມີວຽກດີດີເຮັດ.

ສຳລັບໃຜມີເລື່ອງດີດີ, ວຽກດີດີທີ່ຈະແນະນຳ ກໍ່ສາມາດໂພສລົງໄດ້

http://lao-dd.com/