Gotlandsrussen på Lojsta hed

Gotlandsrusset är Sveriges enda inhemska ponny. Ingen vet rikti...gt hur länge de funnits på ön men fynd från Vallhagar, några kilometer från Lojsta hed, visar att traditionen med hästar ”på skogen” användes redan under järnåldern.
Fram till 1800-talets mitt fanns det gott om skogsruss över hela Gotland. Därefter minskade antalet dramatiskt och i början av 1900-talet var de nära att helt försvinna. För att rädda de sista russen hägnade bönderna från trakten och Gotlands läns hushållningssällskap in ett område på Lojsta hed. Här släpptes 1932 den sista spillra som fanns kvar av de vilda russflockarna. (se historik)

Dagens flock består av omkring 50 gotlandsruss, alla ston. När fölen föds på våren och sommaren stiger antalet i till drygt 80 djur.
För att ha kontroll på aveln och undvika inavel används en hingst åt gången. Hingsten hyrs oftast in för en eller några säsonger och släpps till flocken i början av juni och tas hem i september.
I november skiljs fölen som sålts från flocken. Ett fåtal stoföl släpps tillbaka till skogen varje år och får sedan leva resten av sina liv ”pa hajdi”. Resten säljs vidare och blir så rid- eller körhästar. Det är försäljningen av fölungarna som bekostar stonas liv i frihet.
Vintertid utfodras hästarna med hö varannan dag.

Hästarna ägs av ett tiotal gotländska familjer och Gotlands läns hushållningssällskap. Tillsammans bildar de en sambetesförening ”Baggföreningen”. (Skogsbagge är det gamla gotländska ordet för russ.)
Syftet med deras insatser är att visa denna urgamla svenska ras i sin ursprungliga miljö. Flocken utgör även en värdefull genbank i denna unika miljö.
Arbetet och den dagliga tillsynen av russflocken sköts av en tillsyningsman som utses av sambetesföreningen. Nuvarande tillsyningsman är Ingvar Andersson, Lojsta.
Tidigare tillsyningsmän har varit: Börje Johansson, Fardhem. Axel Johansson, Fardhem. Gustaf Sjöberg, Gerum (gift med Fanny Sjöberg känd som ”Russmamma”) Artur Lindgren, Gerum, samt J.N Jakobsson, Gerum.
Sedan 2008 bekostar Länsstyrelsen på Gotland denna tjänst.
Russflocken strövar över ett 650 hektar stort inhägnat område uppdelat på tre hagar.
På anslagstavlan vid skylten ”Russpark” står i vilken hage de går för tillfället. Du får dock vara beredd att vandra. Hagarna är stora. Det finns inga garantier att få se några russ…

Hästarna samlas in fem gånger per år:
I juni när årets hingst släpps till flocken, i juli vid russpremieringen, i november då fölen skiljs från stona och säljs samt i månadsskiftet april/maj och december för hovvård. (se Det händer)
Det sker på gammalt vis med drevkedja som går genom skogen fram till fållorna vid samlingsplatsen Gerums korsgata.
Allmänheten är välkommen att delta samt att besöka hagarna på egen hand – givetvis med visad respekt för hästar och natur.