Chợ sinh viên đại học Tài chính-Kế toán

Sinh viên trường có thể tham gia buôn bán ! Nội quy:
- Phải có ...hình ảnh rõ ràng
- Ghi rõ tên họ người đăng
Không sẽ tự động xóa bài viết