NORTHERN SAMAR INTERNATIONAL - Saudi Arabia ( Western Region Chapter )

NORTHERN SAMAR INTERNATIONAL - SAUDI ARABIA (NORTEHANON KAMI)
Ma-o ini an harampangan ngan tambayan san mga Nortehanon nga adi naistar sa Saudi Arabia. Maglipayon la ket ngan magkasarayo sa hingyap nga pagserbisyo o pagtambulig sa kada miyembro san organisasyon hasta na ngadto sa ato higugmaon nga probinsiya san Norte san Samar.
Sirak! Nortehanon beyond the horizon!