gay savanhnakhet,laos

สะบายดี หมู่เพื่อนทุกคน บ่อว่าจะเกย์ หรือผู้ชายแท้กะแล้วแต่ อยากให้กุ่มนี้เปันบ่อนนัดพบ เพื่อละบายความในใจให้แก่คนที่ฮักเพดเดียวกัน คือ ผู้ชาย และ เกย์ ที่บ่แสดงออกเท่านั้น ห้ามกะเทย หลือผู้ยิงเข้ากุ่มนี้ และห้ามกดไลท์ กดแชร์ เด็ดขาด