Occupy Nordea

Den här gruppen är till för alla dem som vill visa sitt missnöje med hur Nordea har agerat den senaste tiden. Banken har betalat ut 33 miljarder kronor i vinst till sina aktieägare men meddelar ändå att man ska sparka 2500 anställda för att öka vinsterna ännu mer. Detta är oacceptabelt! Vi vill visa vår solidaritet med de 2500 anställda på Nordea som blivit varslade och säga: Ni har vårt fulla stöd mot den elaka 1%en!