สอน Hack CookieKakao แกะเอง (แชร์ความรู้)

ห้าม รับปั้มเงิน ทุกชนิด
มีกลุ่มแล้ว สอนแล้วไม่ฟังมาถามต่อ แบนถาวร
ห้ามขาย ID (ถ้าจะขายควรบอกผมก่อน