Aalto-yliopiston tutorit 2014 / Tutors of Aalto University 2014

Kaikille Aallon tutoreille suunnattu ryhmä, jossa tutorit voivat sopia yhteistyöstä ja vaihtaa ideoita.

This Facebook group is a contact and idea forum for all tutors of Aalto University. Cooperate and exchange ideas!